08.01.18
09.01.18
лек 10:00 ГК 626

Делов. ин. яз.

л* 11:45 ГК 513

Методология научн. исслед.

л* 14:20 ГК 519

ФП НиТ

10.01.18
л* 11:45 ГК 513

Исслед. сис. упр.

л* 14:20 УК 409

Финансовые рынки

11.01.18
12.01.18
13.01.18
14.01.18
15.01.18
пр 10:00 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 11:45 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 14:20 ГК 717

Методология научн. исслед.

пр 16:05 ГК 717

Методология научн. исслед.

16.01.18
лек 10:00 ГК 720

Исслед. сис. упр.

пр 11:45 ГК 720

Исслед. сис. упр.

пр 14:20 ГК 717

Методология научн. исслед.

пр 16:05 ГК 717

Методология научн. исслед.

17.01.18
лек 10:00 ГК 519

Исслед. сис. упр.

пр 11:45 ГК 519

Исслед. сис. упр.

лек 14:20 УК 406

ФП НиТ

пр 16:05 УК 406

ФП НиТ

18.01.18
лек 10:00 ГК 719

Исслед. сис. упр.

пр 11:45 ГК 719

Исслед. сис. упр.

пр 14:20 ГК 716

Методология научн. исслед.

пр 16:05 ГК 716

Методология научн. исслед.

19.01.18
лек 10:00 УК 509

Исслед. сис. упр.

пр 11:45 каф.ГК515

Исслед. сис. упр.

пр 14:20 ГК 717

Методология научн. исслед.

пр 16:05 ГК 717

Методология научн. исслед.

20.01.18
экз 10:00 ГК 513

Исслед. сис. упр.

пр 14:20 каф.УК313

НИР в семестре

пр 16:05 каф.УК313

НИР в семестре

21.01.18
22.01.18
лек 10:00 УК 505

ФП НиТ

пр 11:45 УК 505

ФП НиТ

лек 14:20 кафГК520

ФП НиТ

зач 16:05 каф.УК313

НИР в семестре

23.01.18
лек 10:00 УК 505

ФП НиТ

пр 11:45 УК 505

ФП НиТ

лек 14:20 УК 311

Финансовые рынки

пр 16:05 УК 311

Финансовые рынки

24.01.18
пр 10:00 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 11:45 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 14:20 УК 505

ФП НиТ

зач 16:05 УК 505

ФП НиТ

25.01.18
пр 10:00 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 11:45 ГК 626

Делов. ин. яз.

экз 14:20 ГК 717

Методология научн. исслед.

26.01.18
пр 10:00 ГК 626

Делов. ин. яз.

пр 11:45 ГК 626

Делов. ин. яз.

лек 14:20 УК 309

Финансовые рынки

пр 16:05 УК 309

Финансовые рынки

27.01.18
лек 10:00 УК 309

Финансовые рынки

зач 11:45 УК 309

Финансовые рынки

пр 14:20 ГК 626

Делов. ин. яз.

зач 16:05 ГК 626

Делов. ин. яз.