11.06.18
12.06.18
13.06.18
л* 10:00 ГК 717

Прав. аспект. недвижим.

л* 11:45 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

лаб 14:20 МК 108

НИР

лаб 16:05 МК 108

НИР

14.06.18
л* 11:45 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

л* 13:20 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 14:20 МК 108

НИР

лаб 16:05 МК 108

НИР

15.06.18
лек 10:00 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лек 11:45 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лаб 14:20 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лаб 16:05 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

16.06.18
17.06.18
18.06.18
лек 10:00 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лек 11:45 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

зач 13:20 Баз. каф.

НИП

лаб 14:20 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лаб 16:05 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

19.06.18
зач 10:00 МК 108

Теория и метод. проект. в стр. индуст

лаб 11:45 МК 108

НИР

зач 14:20 МК 108

НИР

20.06.18
лек 10:00 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

лек 11:45 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

пр 14:20 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

пр 16:05 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

21.06.18
лек 10:00 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

пр 11:45 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

пр 14:20 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

пр 16:05 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

22.06.18
лек 10:00 ГК 715

Правов. и управл. задачи в строит.

пр 11:45 ГК 715

Правов. и управл. задачи в строит.

лек 14:20 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

лек 16:05 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

23.06.18
экз 10:00 МК 108

Защ. интел. собств. и патентовед.

24.06.18
25.06.18
пр 10:00 ГК 715

Правов. и управл. задачи в строит.

зач 11:45 ГК 715

Правов. и управл. задачи в строит.

26.06.18
лаб 10:00 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

лаб 11:45 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

зач 14:20 МК 108

Мониторинг САДи ИС на авт. дорогах

27.06.18
лек 10:00 МК 108

Принципы САД и ОСН

лек 11:45 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 14:20 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 16:05 МК 108

Принципы САД и ОСН

28.06.18
лаб 10:00 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 11:45 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 14:20 МК 108

Принципы САД и ОСН

лаб 16:05 МК 108

Принципы САД и ОСН

29.06.18
пр 10:00 МК 108

Принципы САД и ОСН

пр 11:45 МК 108

Принципы САД и ОСН

пр 14:20 МК 108

Принципы САД и ОСН

30.06.18
экз 10:00 МК 108

Принципы САД и ОСН