11.06.19
л* 13:20 Баз. каф.

ККП

зач 14:20 Баз. каф.

Техн. практ.

лек 16:05 ГУК 615

БЖД

лек 17:50 ГУК 615

БЖД

12.06.19
13.06.19
л* 13:20 Баз. каф.

Моделир. эн. и ресурс. проц. в хим. техн

л* 14:20 Баз. каф.

НИР

лаб 16:05 ГУК 615

БЖД

зач 17:50 ГУК 615

БЖД

14.06.19
15.06.19
16.06.19
17.06.19
лек 10:00 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лек 11:45 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

18.06.19
лек 10:00 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лек 11:45 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

19.06.19
лек 10:00 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лек 11:45 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

л* 13:20 ГУК 317а

Социология и психология

20.06.19
лаб 10:00 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лаб 11:45 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лаб 13:20 Баз. каф.

УТП ПЦ

лаб 14:20 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лаб 16:05 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

21.06.19
пр 10:00 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

пр 11:45 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

лаб 14:20 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

зач 16:05 УК2 109

Техн.вяж. и комп.матер. с исп.техн.прод.

22.06.19
23.06.19
24.06.19
лек 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

л* 13:20 Баз. каф.

Оптимизация ТПП цемента с применением ЭВ

25.06.19
лек 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

26.06.19
лек 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

27.06.19
лек 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

28.06.19
лаб 10:00 УК2 109

ТПЦ

29.06.19
30.06.19
01.07.19
лаб 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

02.07.19
лаб 10:00 УК2 109

ТПЦ

лаб 11:45 УК2 109

ТПЦ

03.07.19
экз 10:00 УК2 109

ТПЦ

04.07.19
05.07.19
06.07.19